Гжегош Моравски, франшизен менаџер во училиштето за програмирање Coders Lab / „Coders Lab е професионално IT училиште број 1 во Полска. Со најшироко портфолио на производи и курсеви на пазарот во Полска, помогнавме и променивме повеќе од 2400 кариери преку иновативен образовен програм во, денеска најбараната област – информатичката технологија.“
Недела
14.04.2019
Зошто и компаниите од регионов би требале да размислат за полската франшиза за училиштето за програмирање Coders Lab открива Гжегош Моравски, задолжен за франшизниот развој на овој концепт.
 

Како и со која мисија отпочна со работа училиштето за програмирање Coders Lab?

После темелните подготовки, првото училиште за програмирање Coders Lab отворено е во 2013 година во Полска, а неговите  основачи всушност откриле недостиг на понудата во однос на побарувачката. Имено, традиционалниот образовен систем не ги следеше иновациите кои го преобликуваа IT секторот во последните десет години, а заради својата нефлексибилност се потврди и дека  не можел да држи чекор со забрзаните промено. И денеска ви е потребно од три до пет години студирање за да стекнете диплома за информатичар или програмер, која повторно не ги опфаќа најновите знаења од оваа област. Да не споменуваме дека  тоа ги исклучува постарите посетители кои за ваквиот тип на образование едноставно немаат време бидејќи се работи за луѓе кои се вработени и имаат семејство.

Како одговор на ваквата состојба се родила идејата за т.н. буткамп, интензивен двомесечен курс преку кој учесниците, покрај со програмирање, се среќаваат и со некои практични знаења за специфичниот програмски јазик. Ние од една страна образуваме „јуниори“, бидејќи ваквиот курс е само почетна точка за влез во IT и програмирање. Но, со сите услуги кои ги нудиме за кариерно советување и поддршка во барање на работа, ние од друга страна даваме можност на сите во рок од два мессеци целосно да го променат својот живот и да започнат кариера во еден од најбараните сектори.

Побарувачката за IT  стручњаци беше толку голема што Coders Lab за три години го покри полскиот пазар од 40 милиони жители. Започнавте да се проширувате и на меѓународен план. Зошто ги одбравте земјите од овој регион?

Всушност, ние сакаме да отвориме наши училишта за програмирање во сите земји во кои има дисбаланс меѓу понудата и побарувачката во IT секторот. Тоа е една од основните причини. Втората е што повеќето земји на европскиот пазар  се уште не се заситени со училишта од овој тип.

По кој критериум ги одбравте курсевите кои ќе бидат понудени?

Изворно буткамповите потекнуваат од САД, па неколку години можевме да набљудуваме и следиме како ваквите концепти се развиваат и работат во вистински пазарни услови. Можам да речам дека многу научивме, ги зедовме в предвид само најдобрите примери од практиката. На пример, кога  бил отворен Coders Lab,  PHP  бил многу популарен програмски јазик, денес тоа е Java. Со самото тоа и наставната програма на нашите училишта се менува – постојано се приспособуваме на новите потреби, додаваме курсеви кои моментно се барани на пазарот, како што сега тоа е, да речеме, UX – user experience.

Кога зборуваме за земање на франшиза, овој аспект е всушност тоа што на нашите идни партнери ќе им  ја олесни секојдневната работа. Постојаниот развој на  производите и воведувањето новини е можеби и најголемата вредност за партнерот имајќи в предвид дека оваа задача во целост е наша грижа.

Дали примателите на Coders Lab франшизата во своите училишта ќе можат да ги понудат сите курсеви кои сте ги развиле?

Секако. Меѓутоа ние препорачуваме партнерот од почетокот да понуди еден курс, по можост тоа да биде најпопуларниот програмски јазик и за тоа им две причини. Прво, сите материјали и образовни алатки поврзани со наставната програма се достапни на англиски јазик. Така преведувањето ќе биде многу полесно ако се распредели на подолг период. Од друга страна, ако веднаш понудите повеќе курсеви е многу потешко да се обезбеди минимален број на ученици потребни за профитабилно работење.

Меѓутоа, има и примери  кога курсевите се организирани на англиски јазик, така што ако примателот на франшизата верува дека таа опција е задоволителна, тогаш може да смета на значително намалување на трошоците токму заради тоа што нема да мора да ги преведува наставните материјали.

Според информациите кои се достапни, Coders Lab бара еден, ексклузивен примател на франшиза за подрачјето на целата држава, но тоа нема да биде класична мастер франшиза. За каква соработка се работи?

Кога ја дефиниравме стратегијата за равој, сфативме дека многу полесно и поефикасно ќе одржуваме контакт и ќе соработуваме со едно лице или со компанија, отколку со повеќе одделни приматели на франшиза. Заради тоа одлучивме да пронајдеме еден ексклузивен партнер кој на локалниот пазар ќе ја развие мрежата според моделот кој ние го применивме во Полска, каде целиот пазар го покриваме со канцеларии во наша сопственост. Така, покрај тоа што ќе отвори училишта, партнерот ќе биде задолжен  и за вработување на стручен наставен кадар и други вработени, но и за маркетинг и давање на услуги за кариерно советување.

Според тоа, кој би бил идеален примател на франшиза?

Идниот партнер во секој случај би требало да биде вешт најмалку во три клучни области на експертиза – образование, маркетинг, односно продажба и управување на односите со клиентите. За сега имаме идентификувано два идеални деловни профили – прво, тоа се компании или институции кои веќе се занимаваат со образование, како што се приватните училишта или училиштата за странски јазици, а други се софтверските компании.  За второто, важно е што веќе имаат стручен IT кадар кој лесно може да се обучи за предавачи или ментори. Ова е навистина голема предност, бидејќи не е лесно да се изнајдат добри инструктори.

Колкави се вложувањата при купување на франшизата и отворање на училиште?

Coders Lab спаѓа во релативно прифатливи франшизи  бидејќи за отпочнување со работа не се потребни големи инвестиции. Најмногу треба да се издвои за надомест за влез, односно за купување на лиценцата, но  во  почетни трошоци треба да се додадат и тие за патување и сместување на партнерите и лицата ангажирани за обуката, како и преводот на наставните и маркетинг материјалите. Во уредувањето и опремувањето на училиштата не треба многу да се вложува, бидејќи учениците обично користат свои комјутери, а мебелот и другата опрема се сочинети од маси, столици, телевизор или проектор. Иако Coders Lab на партнерот му доставува и свој brand book, ние во суштина не инсистираме на унифициран дизајн.

Инаку, влезниот надомест за франшизата за Coders Lab изнесува 20.000 евра, со што се покриваат ексклузивните права на вкупниот know-how и поддршка во сите области на работењето. Покрај овој надомест, партнерот плаќа и за изработка на веб страницата, а трошоците за превод може да бидат поделени на подолг рок, како што веќе споменавме.

Ја споменавте помошта на давателот на франшизата. Каква поддршка од Вас добива примателот?

На поддршката од системот партнерот може да смета од првиот момент на соработка. Започнуваме со обуки кои се орга изираат во седиштето на копанијата во Полска, продолжуваме со поддршка низ целиот процес на развивање на бизнисот и мрежата на локалниот пазар.

Можат да го користат целиот корпоративен know-how,  најдобрите примери од маркетингот и продажните компании, најновите административни софтвери и процеси. Развивме и понудивме сопствен Learning Management System, кој ќе им овозможи лесно и ефективно да го управуваат и да  го следат распоредот на предавањата, на предавачите, профилите на корисниците, пополнетоста на просториите и курсевите, популарноста на наставникот, извештаите за профитабилност и слично.

Од друга страна, сметаме дека е предност и  тоа што ќе биде дел од системот кој работи на создавање на глобален бренд во областа која е „млада“ и перпективна.


Полската франшиза, можност за многумина / „Од првиот момент на соработка партнерот може да смета на поддршка на системот. Започнуваме со обука која се организира во седиштето на компанијата во Полска, продолжуваме со поддршка низ целиот процес на развивање на бизнисот и мрежата на локалниот пазар.“

погледнете ги текстовите

Едукацијата се сели „онлајн“ /25.03.2020

Полскиот франшизен синџир на училишта за англиски јазик Early Stage не запре со работата и покрај затворањето на училиштата. Часовите ги одржуваат online. Дали и примателите на франшиза го користат ова решение?

Нови млади претприемачи во Скопје: кои се тие и зошто избрале франшиза за образование за деца? /21.02.2020

Покрај примателите на мастер франшиза, на „Училиште за брзо читање и мудро учење“ се придружија и два одделни приматели на франшиза во Македонија!

Случајот на Edukido - што е неопходно за успех во едукативна франшиза? /23.01.2020

„Практиката покажува дека колку повеќе примателите на франшиза се потпираат на нашето искуство и препораки, толку им се подобри резултатите во работењето“ вели Ана Јурак, менаџер во одделението за деловни корисници на едукативниот концепт Edukido.

Брзото читање ја „освои“ и Македонија! /14.01.2020

Франшизниот систем „Училиште за брзо читање и мудро учење“ пристигнува и во нашата земја. Потпишан е договор за мастер франшиза.

Коцка, коцка, коцкичка... учиме со Едукидо /17.12.2019

Полскиот едукативен концепт Едукидо планира ширење на франшизната мрежа надвор од границите на Полска. Покрај национална мастер франшиза се нуди и одделна франшиза.

најчитани

Дали сте за суши? /07.11.2019

Sushi by A's, франшизен концепт кој се заснова на подготовка и продажба на суши во рамките на трговски ланци, ја прошири мрежата во Хрватска и Словенија и најавува влез на нови пазари.

За добра пица има добар пазар - Domino's се шири во регионот /04.03.2020

Domino's, најголемиот синџир на пицерии во светот, пролетва ќе ја добие првата франшизна подружница во Хрватска

LG Салон за перење /19.03.2019

Во ритамот на животните промени – помалку време, помал животен простор и големи сметки за струја, не е за изненадување кога новите бизнис концепти се издигнуваат, искористувајќи ја ваквата ситуација како поволна прилика која води кон основање нов бренд - сервис за перење.

Sara Fashion компанија која освојува /08.11.2019

Ѓорѓи Зорзиќ е меѓу првите кои се заинтересирале за добивање на франшизата на Sara Fashion. Пред точно 10 години отворил франшизна единица во Кавадарци. Ѓорѓи смета дека успехот си доаѓа сам по себе, но најважно од се е да се сака работата, така што неизмерно ќе се вложите во неа, а таа ќе возврати.

Што е тоа франшиза? /17.07.2018

Франшизинг е начин на кој сопствениот бизнис можете да го водите под добро познат бренд! Франшизингот го применуваат и некои од најпознатите светски брендови. Да објасниме што е франшизно работење…

популарно во форумот