КЛИКЕР ИТ центар за деца

информација за франшизниот ситем

опис на франшизниот систем

Кликер ИТ центар за деца е основан 2015 година, од кога започнува со организирање на курсеви кои што претставуваат иновативен и интерактивен начин на учење на основите на компјутерското програмирање, роботиката и дигиталната креативност, наменета за даца на возраст од 5 до 18 години. Програмите на курсевите се осмислени на начин за да ја стимулираат креативноста, фантазијата, интересот за решавање на проблемите и основните принципи на програмирањето преку создавање на визуелни, интерактивни и мултимедијални апликации (игри, анимации, мобилни апликации, сајтови). Програмите се заокружени со соодветни скрипти и дидактички средства за совладување на материјата. Нудиме преку десет различни програми/курсеви, тестирани и повеќе од докажани во пракса, со оглед на тоа што досега ги поминале неколку илјади деца, во повеќе градови во Србија и регионот..

Создадовме препознатлив бренд и поставивме систем за активна промоција преку повеќе маркетинг и ПР канали. Активно учествуваме и во некомерцијални општествени активности и проекти, кои имаат за цел промоција на нови технологии и мотивација на децата за едукација во тој правец. Создадовме систем за соработка со неколку Министерства, странски софтверски компании (Nordeus, Namics, Ubisoft, Meridian Tech, итн.), како и со бројни регионални организации и ИТ компании (СтартИТ, ИЦТ Хуб, Новак Ѓоковиќ Фондација, Фонд Б92, Научно Технолошки парк Звездара, и др.).

Со тоа, децата посетители на Кликер ИТ центарот, се во позиција да научат не само нови вештини, туку и да ја согледаат материјата од поширок агол, да бидат дополнително инспирирани со евентуалните посети на најдобрите ИТ компании, и примената на знаењата и вештините за кои што ги обучуваме. 

Продолжуваме со развојот и ширењето, а деловното работење го шириме директно (преку сопствените центри) и преку франшиза, во земјата и странство.

КЛИКЕР франшизата е заокружена франшиза со деловен формат, а нашите потенцијални партнери се претприемачи (или идни претприемачи на кои ќе има помогнеме со нашето искуство во процесот на регистрација) кои што можат да изберат еден од двата формати на соработка кои ги нудиме. Овие формати се разликуваат пред се, во начинот на кој што се организира КЛИКЕР центарот - наменски простор (училница) или во рамки на училница или простор во кој што веќе се реализира некоја друга дејност (најчесто станува збор за училишта).

КЛИКЕР центар

Тоа е целосен формат на соработка - комплетен центар за едукација, како основна едукативна дејност на КЛИКЕР и која што се реализира во наменски простор, одреден само за КЛИКЕР.
Овој формат ги опфаќа сите КЛИКЕР стандарди, вклучително и визуелните, односно стандардите за опремување - центарот, односно училниците мораат да бидат опремени во согласност со нашите визуелни стандарди.

КЛИКЕР корнер

Франшизниот корнер е таков формат, каде што примателот на франшизата дејноста ја реализира во простор кој што не е наменски, туку во него веќе се реализира некоја друга дејност (најчесто станува збор за училишта или простории каде што се одвива некоја друга едукативна дејност). На таквиот примател на франшиза, КЛИКЕР би можело да му биде и дополнителна едукативна дејност, но и понатаму е неопходно тоа да биде единствената дејност во сегментот ИТ и програмирање. 

Како на пример, просторот може да биде работна просторија во рамки на некој програмерска компанија (прилагодена за курсеви во попладневни часови) или училница во некоја од постоечките училишта/центри (како училиште за странски јазизи или слично) или пак, училница во државни или приватни училишта (курсевите се реализираат за време на викендите или по завршување на редовните часови). Затоа, овој формат подразбира помалку строги стандарди поврзани со визуелен идентитет и опремување, но сите останати стандарди се идентични како и за КЛИКЕр центар.

Со купувањето на франшизата, во двата формати, примателот  добива право за држење на сите курсеви, со тоа што во цената на франшизата (влезен надомест) се пресметани правото и обуката за водење на 5 курсеви по избор (т.н. Стартен број на курсеви), а за секој нареден курс кој што би се нудел, мора да се помине дополнителна обука, која што се наплаќа. Работењето мора да се започне со нудење на најмалку 3 курсеви, а препорака е да се започне со поголем број на курсеви дури по определен период.

На примателите, КЛИКЕР франшизата може да им биде основна, но и дополнителна дејност.

сопствени деловни единици

4 (Белград)

франшизна единица

Вкупно: 14

Србија: 11 (Лазаревац, Ужице, Лесковац, Краљево, Нови Пазар, Панчево, Пожаревац, Чачак, Параќин, Вршац, Смедерево) 

Босна и Херцеговина: 1 Центар (Бања Лука)

Црна Гора: 1 Центар (Никшиќ)

Makedonija: 1 (Куманово)

фотографија на деловна единица
информација за примателот на франшиза

поддршка за примателот на франшиза

 • Право на работење под брендот КЛИКЕР
 • Кnow-how пренос за започнување и водење на работењето,
 • Обука за водење на работењето, 
 • Стартен број на курсеви - 5 курса по избор - заедно со скрипти и дидактички средства,
 • Обука за предавачите на Стартниот број на курсеви, 
 • Секој нов курс, надвор од Стартниот број на курсеви, може да се додаде по желба, со тоа што е потребна дополнителна дообука за предавачите, која што се наплаќа,
 • Маркетинг поддршка, со посебна почетна маркетинг поддршка (стартниот маркетинг на друштвените мрежи е вклучен во цената на влезниот надоместок),
 • Систем на посебни поволности кој што опфаќа и:
  • бенефит и лојалити програми, за примателите и посетителите на курсевите,
  • заеднички акции, како што се посетите на најголеми ИТ компании за најдобрите посетители или “hakaton“ натпревари
 • Поддршка во текот на работењето,
 • Ексклузивна територија и договор на три години, со можност за лесно продолжување.

очекувана вкупна инвестиција

 • Влезен надоместок: 1.500 ЕУР.
  За вредноста на влезниот надоместок се добива и Стартниот маркетинг пакет. 
 • Редовен надоместок. Се наплатува за секој циклус на курсеви, како 10% или 15% од реализираните приходи. 
  Понискиот износ на надомест (10%) се плаќа за секој циклус во кој е остварен предвиден број на посетители. Во спротивно надоместокот е 15%. Надоместокот се плаќа по истекот на курсот или полугодишно.  
 • Вкупните инвестиции за започнување на работењето (освен влезниот надоместок) зависат од форматот на соработката, како и опремата со која што партнерот веќе располага, но не се поголеми од 1.000 ЕУР. 
 • Надоместок за секој нов курс - трошок за обука - над Стартниот број на курсеви изнесува 200 ЕУР.

основни барања

 • Правното лице да биде регистрирано (доколку не е, потребно е да се регистрира),
 • Уредување на просторот според дефинирани стандарди, соодветно на избраниот формат. 

Посакувани партнери за КЛИКЕР центар се сите претприемачи или идни претприемачи блиски до ИТ браншата или дејност компатибилна со таа бранша. Тука влегуваат: 

 • ИТ програмерски компании (кои што можат да регрутираат предавачи вработени во компанијата), 
 • Програмери “freelanceri“ (оние кои се регистрирани како ТП или поседуваат или можат да изнајмат адекватен наменски простор) кои самите или заедно со уште некој предавач можат да генерираат дополнителни приходи, а притоа да “останат во браншата“.
 • Претприемачи кои што се занимаваат со подажба на компјутерска и софтверска опрема.
 • Сите други претприемачи кои што имаат страст кон програмирањето и афинитети за работа со деца.

Посакувани партнери за КЛИКЕР Корнер се исто така, сите претприемачи или идни претприемачи блиски до ИТ браншата:

 • сите оние со веќе регистрирано правно лице кои што вршат некаква едукативна дејност, односно постоечки училишта и едукативни центри, најверојатно училишта за странски јазици или за некои други вештини, на кои што КЛИКЕР би им било дополнување на услугите од едукативен профил, а дејноста би се реализирала во постоечки училници. 
 • наставници или професори, но и програмери и други претприемачи кои што имаат можност да закупат простор во приватно или државно училиште.
 • оние кои што планираат да станат претприемачи - значи некој кој штотуку планира да влезе во бизнис поврзан со едукација, планира да ја регистрира дејноста, а има можност за закуп на простор во некое од училиштата (државни или приватни).
 • невладини организации кои имаат за цел пропагирање на информационо-коминикациските технологии, а дејноста КЛИКЕР би можела да им биде дополнителна дејност која би ја вршеле во свои или изнајмени простории.
 • Програмери кои имаат добри релации со бизнис инкубатори или “хабови“, каде што би можеле да организираат КЛИКЕР едукација, но и самите ИЦТ инкубатори, акцелератори или “хабови“, на кои што КЛИКЕР може да им биде дополнителна дејност.

информација за давателот на франшиза

Kliker Centar za kreativno razmišljanje DOO

Voždovac, Beograd

+381 62 435545

kliker.centar@gmail.com

klikercentar.rs

контакт особа за кандидатите

Anđa Koprivica

дознај повеќе

Пополнете ја контакт формата подолу доколку сакате повеќе информации, информациите содржани во формата ќе бидат проследени директно до КЛИКЕР ИТ центар за деца

порака
Име и презиме *
Град *
Телефон *
E-mail *

погледнете ги текстовите

најчитани

Канадско образование и на Балканот /10.01.2022

„Поддршката која што ја добиваме и на која што ќе може секогаш да сметаме, е клучна за франшизната соработка и светскиот успех на Maple Bear“, истакнува Љиљана Николова, како причина поради која што се одлучила за користење на франшизата на овој образовен систем.

Сигурна поддршка во франшизното семејство /22.09.2021

Околностите ги натераа Војислав Пековиќ и Александра Милосављевиќ да отворат училиште за ментална аритметика „Малац генијалац“ во Скопје, наместо во Белград. Велат дека, потенцијал за отворање на нови училишта постои речиси во сите градови во Северна Македонија.

Градиме подобра иднина /04.08.2021

„Секој кој што ја препознава убавината на нашата едукативна мисија е квалификуван за примател на франшизата Young Engineers“, вели основачот на овој американски едукативен концепт, Амир Асор

Вмрежување на Европа /23.04.2021

Полското училиште за програмирање за возрасни Coders Lab е отворено во две нови европски земји, а моментално се активни и нови дополнителни поволности за потенцијалните партнери од регионот.

Без застој во образовниот сектор /19.03.2021

Франшизите од секторот за едукација на децата, продолжија да ги шират своите мрежи, дури и за време на пандемијата. Неколку системи веќе потпишаа франшизни договори и започнаа со деловна активност во земјите и од овој регион.

Каков бизнис може да стане франшизата? /26.10.2018

Успешното работење може да доведе до отворање на работилници или филијали, отворање на нови фирми или - по пат на франшиза. Во споредба со првите два начини, деловен развој по пат на франшиза бара помали инвестиции и носи помал ризик.

Што е Discovery Day? /02.04.2019

Discovery Day ( Ден за запознавање) е вообичаерн термин, но и „обичај“ во многу земји во кои франшизната форма на водење бизнис е многу развиена. Наједноставно, Discovery Day е ден во кој, како заинтересиран кандидат за купување франшиза, за прв пат, „во живо“ се запознавате со франшизниот систем. И обратно!

Modeli širenja franšiznih sistema /25.10.2018

Секој франшизен систем бира или креира начин на меѓународна експанзија кој најмногу му одговара. Меѓутоа, мже да се каже дека постојат пет основни начини на ширење, односно модалитети во кои франшизните системи се присутни на пазарот. Како да се одбере вистинскиот?

Што е тоа франшиза? /17.07.2018

Франшизинг е начин на кој сопствениот бизнис можете да го водите под добро познат бренд! Франшизингот го применуваат и некои од најпознатите светски брендови. Да објасниме што е франшизно работење…

Франшизен пакет /17.07.2018

Франшизен пакет е основата на франшизниот систем, бидејќи го содржи комлетниот бизнис пакет кој го нуди сопственикот на франшизата.

За нов почеток – училиште за програмирање /15.10.2020

Какви очекувања може да имаат претприемачите од регионов кои ќе ја изберат франшизата на полското училиште за програмирање Coding Giants? Приказната на Иза Порадовска од Полска може да биде интересен пример

Оnline наставата успешна /05.09.2020

Полскиот франшизен систем на училишта за програмирање, Coding Giants , има намера да отвори училишта во земјите од регионов. Што научија во време на пандемијата со коронавирусот и како тоа може да биде предност за идните приматели на франшиза?

Сигурна поддршка во франшизното семејство /07.08.2020

Сплет на околности ги навел Воислав Пековиќ и Александра Милосавлевиќ да наместо во Белград, отворат училиште за ментална аритметика „Malac genijalac“ / „Малиот генијалец“ - во Скопје. Сега велат дека постои потенцијал за отворање на нови училишта во скоро сите градови во Македонија.

Бизнисот кој го прави светот подобар /09.07.2020

Мултидисциплинарното училиште School & School формирана во БиХ, од неодамна дејствува и во Бугарија. Франшизата е достапна и во други земји од регионот.

Едукацијата се сели „онлајн“ /25.03.2020

Полскиот франшизен синџир на училишта за англиски јазик Early Stage не запре со работата и покрај затворањето на училиштата. Часовите ги одржуваат online. Дали и примателите на франшиза го користат ова решение?

Нови млади претприемачи во Скопје: кои се тие и зошто избрале франшиза за образование за деца? /21.02.2020

Покрај примателите на мастер франшиза, на „Училиште за брзо читање и мудро учење“ се придружија и два одделни приматели на франшиза во Македонија!

PROFIT franchise services, дел од групацијата PROFIT system (PROFIT system sp. z o.o.), како издавач на Franchising.mk ве информира дека не собира ниту обработува податоци испратени преку формуларот за контакт (образец за контакт). Сите информации внесени во образецот за контакт се испраќаат по електронска пошта до организаторот на франшизниот систем, како што е наведено во каталогот. Системот што ги прима испратените податоци ќе ги користи за да повратно пружи повеќе информации за сопствениот бизнис. Испраќањето на лични податоци е доброволно, а организаторот на системот кој прима податоци од образецот за контакт е воедно субјектот одговорен за собирање и обработка на лични податоци.